Onjuiste e-mail adressen

Bij het verzenden van de uitnodigingen voor de bijzondere ledenvergadering, is gebleken dat een groot aantal e-mail adressen niet meer klopt. Aangezien e-mail het meest door ons gebruikte medium is, wordt u dringend verzocht eventuele wijzigingen ook aan de vereniging door te geven. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, dan is dat zeker voor u het…

Verzoek aandacht boot

Hierbij tevens het dringende verzoek voldoende aandacht aan uw boot te besteden (dekzeilen schoon en goed bevestigd, geen water in de boot, boot goed op slot, etc), ook wanneer deze (nog) niet op de eigen plek ligt. We gaan hier weer op toezien.