Aanmelden

Voor het aanmelden als lid svp het aanmeldformulier volledig invullen en zowel digitaal verzenden als ook de papieren versie (dit in verband met de handtekening) bij de penningmeester retourneren. Digitaal via de button in het formulier, fysiek naar het adres vermeld op het formulier.

De eerste betaling (inschrijfgeld € 25,– en contributie € 20,–) dient u zelf over te maken op het bankrekeningnummer als vermeld op het formulier. Na ontvangst van de betaling komt u op de wachtlijst. Deze wachtlijst wordt niet wekelijks vernieuwd, de laatste datum van vernieuwing staat boven aan de lijst vermeld.

U komt onderaan de wachtlijst. Gezien de lengte van de lijst moet u rekening houden met een jarenlange wachttijd.

Na acceptatie van een ligplaats bent u éénmalig € 100,00 borg verschuldigd.

Doorgeven van wijzigingen

Voor het doorgeven van wijzigingen in adres, telnr. of mailadres graag het formulier invullen.

Invullen van een incasso-machtiging

Tarieven 2024

Contributie

Liggeld tot 6,25 meter

Liggeld vanaf 6,25 meter

Borg (éénmalig)

€    20,00

€  130,00 incl. 21% btw

€  180,00 incl. 21% btw

€  100,00

Bankrekeningnummer van de vereniging

Het nummer is NL23 INGB 0678 6644 71 ten name van Watersport Vereniging Voorschoten.

Website by NOFUSS