Na een voortvarende start zijn wij vrijdag 17 mei geconfronteerd met het feit dat verdere graafwerkzaamheden, op last van het Hoogheemraadschap, tijdelijk worden stilgelegd. De reden hiervoor is, dat men een extra check wil doen op de stabiliteit en dus veiligheid van de nieuwe dijk, voordat deze vol belast gaat worden.
Het is nog niet bekend hoe lang deze vertraging gaat duren. Wij hopen natuurlijk dat dit van korte duur zal zijn. 

Het bestuur heeft naar de gevolgen van dit doem-scenario gekeken. Op basis van informatie uit onze rondvraag eerder in het traject (een aantal leden gaan pas later in het seizoen gebruik maken van hun ligplaats) en de beschikbare plaatsen hebben wij berekend dat  er net voldoende ligplaatsen beschikbaar zijn/blijven. Welliswaar niet allemaal in de KOM, maar wel in combinatie met de Molensloot en de Vinkesloot. Ook kunnen wij de passanten-steigers in het centrum gebruiken.

Om het beeld scherp te houden, verzoeken wij de leden die hun boot nog niet aan een steiger hebben liggen, maar dit wel willen gaan doen, dit kenbaar te maken bij de secretaris, de heer Joop Hilgersom. In overleg met hem krijgt u een steiger toegewezen.

Tot slot nog uw aandacht voor het volgende.
De aannemer heeft aangegeven volgende week (20-24 mei) de aanmeer- ringen te zullen gaan plaatsen aan de nieuwe vingersteigers. Hier voor is het noodzakelijk, dat uw boot niet strak langs de steiger ligt. Wij verzoeken u hier naar te kijken en zonodig uw boot wat ruimer aan te meren.