Bestuur en ereleden

door | aug 21, 2012

Voorzitter:
R.A.M. (Rob) Kriek, Leidseweg 74, 2251 lC Voorschoten.
Tel. 071-5618415
voorzwvv@gmail.com

Secretaris/redactie:
J.W. (Joop) Hilgersom, Zwaluwweg 54, 2251 MV Voorschoten.
Tel. 071-5618340
secrwvv@gmail.com

Penningmeester:
A.T.H.J. (Ron) Schrader, Leidseweg 161, 2253 AC Voorschoten.
pennwvv@gmail.com

Bestuursleden:
J. (Jan) Scholtes, Prof. Einsteinlaan 2c9, 2251 VG Voorschoten.
Tel. 06-33641144

G. (Gert) van Leeuwen, Carel Fabritiuslaan 39, 2251 XB Voorschoten.
Tel. 06-44177471
infowvv@gmail.com

Ereleden:
De heer M. Schuchard
Mevrouw J. Westhoek
De heer W. Biesheuvel
De heer J. Scholtes

Website by NOFUSS