Algemene Ledenvergadering

door | aug 21, 2012

Door de Corona-maatregelen heeft de ALV van april j.l. geen doorgang kunnen vinden. Inmiddels is er een nieuwe datum/tijd vastgesteld. Dit onder voorbehoud van een gewijzigde Corona situatie natuurlijk.

Tijdens deze bijeenkomst zullen ook de nieuwe Statuten en het nieuwe Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld. Enige tijd voor de ALV krijgen de leden hiervan per mail hiervan opnieuw bericht, met de laatste updates.

De ALV staat als volgt gepland:

Locatie: Cultureel Centrum, grote zaal
Datum: 15 september 2020
Tijd: 20:00 uur

Uiteraard zullen voor deze bijeenkomst de op dat moment geldende hygiëne-maatregelen worden gehanteerd.

 

Website by NOFUSS