Algemene Ledenvergadering

door | aug 21, 2012

Door het uitdoven van Covid-19 zijn we in staat om onze ALV weer aan het begin van het vaarseizoen te houden.
 Wij rekenen op uw komst.

Benodigde stukken (notulen vorige ALV en agenda voor deze ALV) zijn per mail aan de leden verzonden.

De ALV staat als volgt gepland:
Locatie: Cultureel Centrum, kleine zaal
Datum: 10 mei 2022
Tijd: 20:00 uur

Graag tot ziens op 10 mei,
Bestuur WVV

Website by NOFUSS