nuttige links

Vispas
Op deze website vind u alle informatie over de nationale vispas. Ook voor de sloten binnen Voorschoten is deze nodig. Daarnaast dient u lid te zijn van de VVB (Voorschotense Visserij Belangen)!


Watersport Holland
Het starteiland voor varend Nederland. Een startpagina met bijna alle aspecten van de watersport, zoals verkoop, verhuur, evenementen, jachthavens, stalling, scheepsbenodigdheden, vakanties, weer en getijden..


70x90-rijnlandHoogheemraadschap Rijnland
Op de site van het Hoogheemraadschap van Rijnland vind u alles over actualiteiten, plannen en regels. Info o.a. de planning van de baggerwerkzaamheden in de regio, gegevens over informatieavonden, werk-in-uitvoering in het algemeen en informatie over tijdelijke blokkering van vaarwegen.


Vogelwerkgroep Vlietland
De VWG Vlietland is actief op de Vogelplas Starrevaart, in Vlietland en Leidschendammerhout. Op deze website vindt u informatie over de gebieden en resultaten van het werk van de VWG Vlietland. Dit omvat onder meer een overzicht van recente waarnemingen, verslagen, een virtuele excursie, een vogelkalender(welke vogelsoort is wanneer aanwezig) en persberichten.


Watersport Kennisbank
Vaartips Nederland. Tips en wetenswaardigheden van schipper Cees voor beginners en (er)vaarders op binnenwater: aanschaf, motorstoring, betonning, hellingen, tanken, vaarroutes, historie en links. Vaartips is tevens een kennisbank voor scheepvaarttermen en scheepvaarthistorie.


Trailerhellingen
Trailerhellingen op plaatsnaam, vaarweg, provincie en in België.
.


Vergelijkend vaaronderzoek
Diverse fora, watersport-nieuws, waterportbank-bootaanbod, watersportbank-nieuws, foto’s en nog veel meer.
.


Weersverwachting KNMI
Nadere uitleg overbodig.
.
.


Bruggen en sluizen in Nederland
U vindt hier actuele informatie over de beschikbaarheid van de vaarweg. Bijvoorbeeld over wijzigingen in bedieningstijden van bruggen en sluizen, stremmingen en werkzaamheden.
Ook vindt u informatie over waterstanden, ijsgang en zwemwater.


provincie_zui_hollandVaarwegen Zuid Holland
De provincie biedt een vlotte en veilige doorstroming op het water. Daar hoort onderhoud bij van bruggen, sluizen en oevers. Hier een overzicht van alle werkzaamheden op en bij het water die de provincie op dit moment uitvoert, informatie over ligplaatsen, wachtplaatsen en walstroom.


Gegevens sluis Leidschendam
Sluistijden en dagen, alsmede de maximale afmetingen. Daarnaast nog wat algemene info over de sluis.

.


Weersverwachting Leiden e.o.
Het bekende scherm van WeerOnline, alvast ingesteld voor onze omgeving.
.


Zeilvereniging Noordwijk
Hier vindt u de Hoog en Laag waterstanden van 2016. Per maand is een PDF bestand beschikbaar voor download. Met speciale dank aan Rijkswaterstaat maar nog meer Jeroen van Beele die de stromingen erbij berekent.


Gemeente Voorschoten
Homepage van de gemeente Voorschoten.
.
.


Gemeente Leidschendam
Homepage van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

.


Gemeente Leiden
Homepage van de gemeente Leiden.
.


Watersport weblinks
Website van Top-of-Holland. Eveneens een startpagina met eer grote variatie aan ingangen. Denk hierbij aan aanbod-sites, bootmerken, navigatie, magazines, meteo, verzekeringen en andere watersport sites.
.


ANWB – Watersport nieuws
Dé watersport site van de ANWB, met natuurlijk de waterkampioen, maar ook vaarinformatie, botenmarkt, onderhoud, vaarvakanties, jachthavens. Verder nog actueel nieuws en vaarberichten.


Watersportalmanak
Dé gids voor alle watersporters. Met vaarroutes, vaarinformatie, getijden-tabellen, jachthavens, watersport nieuws, weerberichten, e.a.