Vispas
Op deze website vind u alle informatie over de nationale vispas. Ook voor de sloten binnen Voorschoten is deze nodig. Daarnaast dient u lid te zijn van de VVB (Voorschotense Visserij Belangen) !

Watersport Holland
Het starteiland voor varend Nederland. Een startpagina met bijna alle aspecten van de watersport, zoals verkoop, verhuur, evenementen, jachthavens, stalling, scheepsbenodigdheden, vakanties, weer en getijden..

Hoogheemraadschap Rijnland
Op de site van het Hoogheemraadschap van Rijnland vind u alles over actualiteiten, plannen en regels. Info o.a. de planning van de baggerwerkzaamheden in de regio, gegevens over informatieavonden, werk-in-uitvoering in het algemeen en informatie over tijdelijke blokkering van vaarwegen.

Watersport Kennisbank
Vaartips Nederland. Tips en wetenswaardigheden van schipper Cees voor beginners en (er)vaarders op binnenwater: aanschaf, motorstoring, betonning, hellingen, tanken, vaarroutes, historie en links. Vaartips is tevens een kennisbank voor scheepvaarttermen en scheepvaarthistorie.

Trailerhellingen
Trailerhellingen op plaatsnaam, vaarweg, provincie en in België.

Weersverwachting KNMI
Nadere uitleg overbodig.
.

De waterkaart van Nederland
Doorzoekbare waterkaart met vaarrouteplanner en info over boeien, bruggen, sluisen, trailerhellingen, jachthavens, vaargeulen en meer.

Vaarwegen Zuid Holland
De provincie biedt een vlotte en veilige doorstroming op het water. Daar hoort onderhoud bij van bruggen, sluizen en oevers. Hier een overzicht van alle werkzaamheden op en bij het water die de provincie op dit moment uitvoert, informatie over ligplaatsen, wachtplaatsen en walstroom.

Gegevens sluis Leidschendam
Sluistijden en dagen, alsmede de maximale afmetingen. Daarnaast nog wat algemene info over de sluis.

Gemeente Voorschoten
Homepage van de gemeente Voorschoten.

Gemeente Leidschendam
Homepage van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Gemeente Leiden
Homepage van de gemeente Leiden.

Watersportalmanak
Dé gids voor alle watersporters. Met vaarroutes, vaarinformatie, getijden-tabellen, jachthavens, watersport nieuws, weerberichten, e.a.

Website by NOFUSS