BESTUUR

Voorzitter
R.A.M. (Rob) Kriek, Leidseweg 74, 2251 lC Voorschoten. Tel. 071-5618415
voorzwvv@gmail.com

Secretaris/redactie
J.W. (Joop) Hilgersom, Zwaluwweg 54, 2251 MV Voorschoten. Tel. 071-5618340
secrwvv@gmail.com

Penningmeester
A.T.H.J. (Ron) Schrader, Leidseweg 161, 2253 AC Voorschoten.
pennwvv@gmail.com

Bestuursleden
J. (Jan) Scholtes †

Rob Roodakkers (waarnemend)  
tel 06 2450 3646
havenwvv@gmail.com

G. (Gert) van Leeuwen, Carel Fabritiuslaan 39, 2251 XB Voorschoten. Tel. 06-44177471
infowvv@gmail.com

Website by NOFUSS