Prof. Boerhaaveweg (De Kom)  |  Vingersteigers en langssteigers
steigernummers K01 – K93

Molenlaan |  Vingersteigers 
steigernummers 1-56

Molenlaan |  Langsteigers
steigernummers 57-81

Carel Fabritiuslaan |  Langsteigers
steigernummers C2-C39

Rietzangerpad en Koperwieklaan | Vingersteigers en langssteigers
steigernummers V00 – V36

Overige ligplaatsen Bijdorp | Vingersteigers en langssteigers
steigernummers B1-B11

Website by NOFUSS