Statuten

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking. Met de invoering van de wet ontstaat de verplichting om een statutaire regeling inzake “tegenstrijdig belang” en “belet en ontsteltenis ” op te nemen. Op voorspraak van de notaris hebben we deze twee regelingen nu reeds opgenomen in de statuten. Hierdoor hoeven we niet nogmaals de statuten te wijzigen om te voldoen aan deze wettelijke verplichting.

Bestuur WVV

Website by NOFUSS