Bij een controle van de, op onze ligplaatsen aanwezige, boten is geconstateerd dat een aantal van onze leden het blijkbaar niet nodig vindt de boot netjes te houden. Gebruik van bouwzeilen blijft een hardnekkig fenomeen. Daarnaast boten vol water, afdekzeilen vol water, en meer dan vieze boten. Kortom geen feest voor het oog. Het bestuur zal de komende tijd weer streng controleren. Helaas zal dan blijken dat we weer over moeten gaan tot het uitdelen van gele kaarten of zelfs het opzeggen van de ligplaats. Zorg er daarom voor dat het niet uw boot betreft. Tot slot een woord van dank voor alle leden die hun zaakjes wel op orde hebben.