(bijgewerkt per 5 mei)

Vernieuwing en uitbreiding

Beste Leden,

Het heeft jaren geduurd, maar eindelijk is het zover. Er wordt door aannemersbedrijf Griekspoor gewerkt aan onze nieuwe haven aan de Boerhaaveweg, de Kom.

De tekening klopt inmiddels niet helemaal meer omdat er voor is gekozen om de steigers langs de Boerhaaveweg haaks op de oever te maken. Het werk is nu z’n vijfde week in gegaan. Als alles naar wens verloopt zijn de werkzaamheden begin juni afgerond.

De huidige stand van zaken (per 5 mei) is als volgt:

 • De steigers langs de Boerhaveweg zijn gereed, op het aanbrengen van de ringen na. Er is daar een begin gemaakt met het plaatsen van het looppad.
 • Aan de zijde van de Nic. Maeskade is de schoeing vervangen en zijn de nieuwe steigers bijna allemaal geplaatst.
 • De nieuwe kleidijk is gereed en het nieuwe havendeel is uitgegraven, op de oude dijk na.
 • In de uitgegraven nieuwe haven is een groot deel van de nieuwe langssteiger (loopsteiger onder langs de dijk) geplaatst.
 • Ook is er een begin gemaakt met het eerste steiger-blok aan de kant van de Krimwijk.
 • Als straks alle steigerdelen in de put voor zover als mogelijk gereed zijn zal met vervolgens deze put vol pompen met water, de dijk afgraven en de laatste stukken van de steigers plaatsen.

Hieronder weer wat foto’s van de afgelopen week (met dank voor de inzendingen):

Mededeling 28 april:

Het bestuur wil alle leden, die daaraan hebben meegewerkt, hartelijk bedanken voor de spontane medewerking bij het verleggen van de boten dit weekend!

Daarnaast ontvingen wij twee mooie foto’s die de uitgegraven haven voor en na laten zien

Voor de ontgraving ..
Na de ontgraving. Nu de oude dijk nog weg …

De huidige stand van zaken (per 25 april) is als volgt:

 • Langs de Boerhaaveweg is de nieuwe beschoeing gereed. De ruimte erachter is opgevuld. Het wachten is op het zand en de tegels.
 • De eerste steigers zijn geplaatst en van de meeste overige steigers zijn de palen in de grond getrild. Op sommige plaatsen gaat dat zeer moeizaam vanwege aanwezige boomwortels. Het is de bedoeling dat alle steigers aan deze kant voor het weekend gereed zijn.
 • Aan de andere zijde is de nieuwe kleidijk aangelegd en is de nieuwe haven zo ver als mogelijk uitgegraven.
Steigers aan de Boerhaaveweg in aanbouw

Sommige palen willen er nog niet in ….

Nieuwe dijk en deels reeds uitgegraven, nieuwe haven

De huidige stand van zaken (per 14 april) is als volgt:

 • In het doodlopende stuk sloot zijn 8 nieuwe ligplaatsen gerealiseerd. Vooralsnog staan deze ter beschikking van de WVV. Als alles is afgerond zijn de twee plaatsen aan de zuidzijde bestemd voor sloepenverhuurder Columbus.
 • de bomen aan de ijsbaanzijde zijn gekapt en het graafwerk daar is in volle gang. Hier moet een nieuwe dijk van (aangevoerde) klei worden aangelegd. Een deel ervan is klaar, zoals op de foto te zien is. Ook wordt er reeds ontgraven voor de nieuwe haven. De oude dijk en bijbehorende ligplaatsen blijven zo lang als mogelijk beschikbaar. Deze zijn momenteel voor deze en volgende week in gebruik om de reeds aanwezige boten van de wegzijde (K32 en hoger) af te meren.
 • Aan de wegzijde zijn de oude beschoeing, het tegelpad en de steigers verwijderd. Zowel aan het begin als aan het eind zijn de eerste meters nieuwe beschoeing gerealiseerd.
Begin van de nieuwe klei-dijk.
Nieuwe beschoeing Noordzijde
Nieuwe ligplaatsen aan de Boerhaaveweg