De renovatiewerkzaamheden aan de steigers rondom de Molenlaan in Voorschoten zullen, na uitstel eerder, binnenkort eindelijk beginnen.

Planning

De werkzaamheden aan de steigers aan de: Molenlaan, Koolmeeslaan, Koperwieklaan, Merelhof en het Rietzangerpad worden op 2 december gestart. De werkzaamheden eindigen naar verwachting op vrijdag 21 december. De aannemer (Griekspoor) zal een werkplek inrichten waarbij de twee parkeerplekken aan de waterzijde van de Molenlaan worden gebruikt.

Steigers

De oude houten steigers zullen vervangen worden voor duurzame kunststof steigers. De nieuwe kunststof steigers hebben hetzelfde uiterlijk als de eerder vervangen steigers aan de Anthonie van Leeuwenhoek kade. De werkzaamheden worden voornamelijk vanaf het water uitgevoerd om de overlast voor aanwonende en het verkeer rondom de te vervangen steigers zoveel mogelijk te beperken.