Graag nemen we u mee in de recentelijk bekend geworden ontwikkeling ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden.

Als gevolg van problemen met de levering van de materialen zal de start van de werkzaamheden later plaatsvinden dan eerder was gepland.
De nieuwe startdatum is 4 april en de afronding 22 april 2022. Een tegenvaller omdat de uitvoering nu plaats zal vinden aan het begin van het vaarseizoen.
We realiseren ons dat dit voor u, maar ook andere leden met en steiger in de Molensloot en omgeving, kan leiden tot een probleem. Dit omdat de aan u toegewezen steiger nog niet gereed is, dan wel dat er tijdelijk een andere boot op uw ligplaats is aangemeerd.

Het kan zijn dat we ook de vrije en open plekken in De Kom moeten gebruiken om deze stoelendans te kunnen volbrengen. Wellicht kunnen de leden die
daar een plek hebben, op voorhand aangeven, of zij de plek pas gaan gebruiken na deze werkzaamheden. Het zou ons helpen met het tijdig kunnen
verplaatsen van boten.

Vanaf zaterdag 23 april zouden alle ligplaatsen weer beschikbaar moeten zijn en kan iedereen weer terug naar zijn eigen plek. In de periode van de
werkzaamheden zullen wij de dan al gereed zijnde steigers tussentijds proberen op te laten leveren, zodat we ook al eerder en sneller kunnen gaan verschuiven
met de boten. Als dit mogelijk is, zullen wij u hierover informeren. Mocht u vragen hebben kunt u zich wenden tot ons secretariaat.

We rekenen op uw medewerking en willen u daarvoor bij deze alvast danken.