Door de Corona-maatregelen heeft de ALV van april j.l. wederom geen doorgang kunnen vinden. Inmiddels is er een nieuwe datum/tijd vastgesteld. Dit onder voorbehoud van een gewijzigde Corona situatie natuurlijk. Wanneer u aanwezig wilt zijn, dan kan dat alleen als u vooraf een mail stuurt aan de secretaris op secrwvv@gmail.com. Op deze manier weten wij hoeveel mensen er komen en kan de zaal zo worden ingedeeld, dat we aan de dan geldende RIVM richtlijnen kunnen voldoen. Tevens hebben wij dan automatisch een presentielijst als dat achteraf nodig mocht zijn. Het tonen van een geldige QR-code zal volgens de nieuwe richtlijn dan ook verplicht zijn. Wij rekenen op uw medewerking en begrip.

Benodigde stukken (notulen vorige ALV en agenda voor deze ALV) worden per mail aan de leden verzonden.

De ALV staat als volgt gepland:
Locatie: Cultureel Centrum, kleine zaal .
Datum: 12 oktober 2021
Tijd: 20:00 uur

Graag tot ziens op 12 oktober,
Bestuur WVV