In memoriam

Ons bereikte het droevige bericht dat op vrijdag 26 februari j.l. ons bestuurslid en tevens erelid,

JAN SCHOLTES

op 89 jarige leeftijd is overleden.

Jan was in 1975 één van de oprichters van onze vereniging en is sinds de oprichting altijd bestuurslid gebleven. Jan heeft in deze ruim 45 jaar heel veel betekend voor de WVV.

Na tijdens de eerste opstart van de vereniging als penningmeester te hebben gefungeerd heeft hij zich vooral ingezet op gebied van het havenbeheer. Jan was een niet weg te denken deelnemer van de grote groep vrijwilligers die in hun spaarzame vrije tijd met beperkte middelen de steigers, eerst langs de Molenlaan en later langs de Boerhaveweg, hebben gebouwd.

Samen met alle vrijwilligers en bestuursleden van het eerste uur heeft Jan de basis gelegd van onze huidige vereniging. Na de bouw van de steigers heeft Jan ook altijd het onderhoud hiervan op zich genomen. Elke winter weer de steigers in de teer zetten. En dat het liefst bij droog vriezend weer met voldoende dik ijs (“want dan kan je overal makkelijk bij”). Ook toen het allemaal niet meer zo makkelijk ging pakte hij alles wat nodig was aan en op.

Want naast onderhoud moesten soms boten worden gelicht of versleept, leden worden aangesproken op hun handelen, het gebruik van de ligplaatsen worden gemonitord en de onderhoudstoestand van de boten worden bewaakt. Waar gewenst of nodig droeg hij zijn alom aanwezige nautische kennis en kunde over.

Naast de werkzaamheden welke bij tijden behoorlijk belastend waren heeft Jan altijd genoten van zaken als de feestavonden met live muziek, de verenigingsjubilea, de rondvaarten, de vaartochten met als afsluiting een BBQ, de bestuursetentjes en de bestuursvergaderingen.

Zeker mede dankzij Jan is de WVV een bloeiende vereniging geworden welke gedurende haar bestaan aan meer dan 1000 leden een goede en betaalbare ligplaats heeft kunnen bieden.

De echte kroon op het werk van Jan hebben wij vorig jaar kunnen realiseren. De uitbreiding van de Boerhavekom in oppervlakte en met nieuwe steigers. Dat deze steigers nu van composietmateriaal zijn en niet meer hoeven te worden geteerd dat vond onze Jan helemaal prima!

Wij wensen zijn partner Cock, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe met het verlies van ook een beetje onze Jan.

Namens het bestuur van de WVV,

 

Rob Kriek, voorzitter