De ALV staat als volgt gepland:

Locatie: Cultureel Centrum, grote zaal
Datum: 15 september 2020
Tijd: 20:00 uur

Wanneer u aanwezig wilt zijn, dan kan dat alleen als u vooraf een mail stuurt aan de secretaris op secrwvv@gmail.com.
Op deze manier weten wij hoeveel mensen er komen en kan de zaal zo worden ingedeeld, dat we aan de dan geldende RIVM richtlijnen kunnen voldoen. Tevens hebben wij dan automatisch een presentielijst als dat achteraf nodig mocht zijn. Wij rekenen op uw medewerking en begrip.
Bij de ingang wordt gezorgd voor desinfectie-gel. Mocht u een mondkapje willen dragen, dan dient u dit zelf mee te brengen.
Aan het begin van de vergadering zal om goedkeuring worden gevraagd voor de aangepaste statuten en huishoudelijk reglement. Benodigde stukken zijn inmiddels per mail aan de leden verzonden.

Graag tot ziens op 15 september,

Bestuur WVV