Voortgang werkzaamheden KOM

Helaas kunnen we hierover kort zijn. Die zijn er niet! Zoals eerder hier vermeldt, liggen de werkzaamheden sinds half mei stil. Het betreft een geschil tussen de gemeente Voorschoten en Hoogheemraadschap Rijnland. Onze vereniging is hierin geen partij. Hoe lang deze impasse voortduurt, is op dit moment helaas niet te zeggen…

Vertraging werkzaamheden KOM

Na een voortvarende start zijn wij vrijdag 17 mei geconfronteerd met het feit dat verdere graafwerkzaamheden, op last van het Hoogheemraadschap, tijdelijk worden stilgelegd. De reden hiervoor is, dat men een extra check wil doen op de stabiliteit en dus veiligheid van de nieuwe dijk, voordat deze vol belast gaat worden.Het is nog niet bekend hoe lang…

Controle afgemeerde boten

Bij een controle van de, op onze ligplaatsen aanwezige, boten is geconstateerd dat een aantal van onze leden het blijkbaar niet nodig vindt de boot netjes te houden. Gebruik van bouwzeilen blijft een hardnekkig fenomeen. Daarnaast boten vol water, afdekzeilen vol water, en meer dan vieze boten. Kortom geen feest voor het oog. Het bestuur…