Het blijkt een hardnekkig probleem te zijn! Leden die het nodig vinden om met schroeven, bouten of kettingen de steigers te “bewerken”.

Wij wijzen iedereen er hierbij nogmaals op, dat het (zoals vermeld in ons Huishoudelijk Reglement) een ieder verboden is om in de steigers te boren of te schroeven. Ook het gebruik van onbeschermde kettingen is verboden, omdat daarmee de steiger of reling op de kademuur kan worden beschadigd. Tot slot is ook het gebruik van autobanden als stootrubber verboden.

Het bestuur zal hier de komende tijd streng op toezien. Kosten van verwijdering en eventuele beschadiging aan boot, kade, reling of steiger zijn voor rekening van de ligplaatshouder. Bij geconstateerde herhaling zal royement als lid plaatsvinden.