Deze week kregen we de mededeling van de Gemeente dat er, bij nader inzien, geen toestemming wordt gegeven voor de aanleg van nieuwe steigers in de Roukoopvaart. Dit ondanks het feit dat we reeds 2 jaar geleden met de gemeente het vergunningen-traject, inclusief wettelijke inspraak en bezwaar procedures, hebben doorlopen. Ook onze pogingen en vergaande bereidheid om de scouting (Leif Ericson) tegemoet te komen zijn vergeefs gebleken. Er werden telkens nieuwe, niet reĆ«le tegenwerpingen ‘uitgevonden’. Ook hebben we met de brede sleper van de scouting zelf vast kunnen stellen dat de doorvaart ruimte toereikend is.

De argumenten van het College, te weten een te smalle doorvaart, kans op aanvaringen … zijn dan ook flinterdun. Bezwaren van omwonenden welke een heel hoog ‘not in my backyard‘ -gehalte hebben, wegen blijkbaar zwaar. De politieke wil ontbrak kennelijk om een grote groep inwoners het plezier van een ligplaats te gunnen.

De handschoen van de gemeente om naar alternatieven te gaan kijken, pakken we als bestuur natuurlijk op. Belofte maakt schuld dus …..