Momenteel legt de aannemer de laatste hand aan de werkzaamheden. Alleen nog de nummerplaatjes bevestigen. Het werk is eind 2012 gestart en zal  ruim voor de start van het vaarseizoen zijn afgerond. Dit was een belangrijke voorwaarde voor ons toen de gemeente ons benaderde voor de uitvoering van haar plannen om de beschoeiing te vervangen en de aanleg van een vijftal passantenplaatsen te realiseren. In de slipstream van deze werkzaamheden hebben we onze langsteigers ook laten vervangen. We zijn trots op onze nieuwe steigers en danken onze ligplaatshouders voor de medewerking bij het tijdig verplaatsen van de boten.

Ook zijn we te spreken over de samenwerking met de ambtenaren en alle andere betrokkenen. Zonder hun inzet was dit resultaat niet bereikt!