Deze wordt gehouden op 2 april 2013 in het gebouw van Avanti.
Adres:        Raadhuislaan 45, 2251 GA Voorschoten.

De agenda kunt u, na 14 maart a.s. hier op de website vinden. Verdere stukken m.b.t. de vergadering worden u voorafgaande aan de vergadering verstrekt. Hebt u inbreng die voor deze vergadering van belang is, dan kunt u deze indienen tot 10 maart a.s. bij het secretariaat van de vereniging.

Afzeggen voor de vergadering kan via e-mail secrwvv@gmail.com of schriftelijk.

Opmerking:
Gezien de vereniging Avanti bezig is met de bouw van een nieuwe locatie, kan het zijn dat de vergadering wellicht in het nieuwe clubgebouw zal plaats vinden aan de Oude Adegeesterlaan 3   2252 KZ Voorschoten. We zullen dit dan via onze website bekend maken.