Voor 15 november a.s. is er een bijzondere Algemene Ledenvergadering uitgeschreven.

Deze is noodzakelijk omdat het bestuur toestemming nodig heeft van de aanwezige leden om een investering te doen voor de aanleg van extra ligplaatsen. Daarnaast wil het bestuur weer voorzien worden van een gekozen secretaris. 

Bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Allemansgeest zijn tussen de Gemeente en de project ontwikkelaar afspraken gemaakt dat middelen beschikbaar komen voor de ontwikkeling van de haven in dat gebied. In onze eerdere ALV hebben we hier melding van gemaakt.

Inmiddels zijn we met de Gemeente in een vergevorderd stadium over de invulling van de plannen waarbij  we ongeveer 85 ligplaatsen kunnen realiseren (nu 60!) en waar we gelijk de oude steigers vervangen.

In de extra ledenvergadering van  donderdag 15 november a.s. willen we de plannen graag aan u presenteren en vragen de ALV een besluit te nemen over de met de plannen gemoeide investering.

We willen deze avond tevens benutten om een secretaris te kiezen. Het bestuur stelt de heer Joop Hilgersom voor als kandidaat. Hij voert deze functie reeds interim uit.

Tegen kandidaten kunnen zich tot een dag voor de vergadering aanmelden bij de voorzitter.

Locatie:        Clubgebouw Avanti
Raadhuislaan
Voorschoten

Aanvang:      20:00 uur