Hierbij zijn de leden uitgenodigd voor de Bijzondere Ledenvergadering i.v.m. het aanpassen van de statuten van onze vereniging. Het concept van deze statuten is reeds per mail aan de leden toegezonden

De vergadering vindt plaats in het Cultureel Centrum op 10 maart a.s.

Aanvang 20:00 uur.

Bij onvoldoende aanwezige leden zal, conform de huidige statuten, de vergadering worden verdaagd.