Normaliter vindt de ALV van onze vereniging plaats in de eerste helft van April. Dit jaar zou dan bij dezelfde bijeenkomst, vooraf, het goedkeuren van de herziene statuten plaatshebben. Vanwege de RIVM aanbevelingen m.b.t. het Corona virus, kan de ALV voorlopig geen doorgang vinden. Zodra er zicht is op een situatie dat dit wel mogelijk is, ontvangt u hiervan per mail bericht. Tot die tijd: houdt afstand en let goed op uzelf en elkaar.

Bestuur WVV