Hierbij maken wij onze leden met een ligplaats er nogmaals op attent, dat er streng zal worden gecontroleerd op het gebruik ervan. Dus gebruikt u uw ligplaats even niet, laat dit dan via mail tijdig weten. Als niet-gebruik door het bestuur wordt geconstateerd kan dit betekenen dat u uw ligplaats kwijt raakt. Ook het wel gebruiken van de ligplaats, maar het gehele seizoen niet varen, is zonder melding vooraf, niet toegestaan. Tot slot zullen we ook het uiterlijk van  de boot in de gaten houden. Vieze boten of zeilen, gebruik van bouwzeilen en boten vol water worden niet getolereerd. Met bijna 90 leden op de wachtlijst moeten we wel streng zijn.

Het bestuur is zich ervan bewust dat het overgrote deel van onze leden zich aan onze eenvoudige regels houdt. Wij danken hen voor hun medewerking.

Wilt u nog eens precies nalezen wat er allemaal wel en niet mag, dan kunt u het Huishoudelijk Reglement er nog eens op nalezen. U vindt dit op deze website onder het kopje vereniging.