De notulen van de laatste Algemene Leden Vergadering zijn beschikbaar voor leden. Als u er prijs op stelt kunt u deze per mail aanvragen bij de secretaris.