Hierbij tevens het dringende verzoek voldoende aandacht aan uw boot te besteden (dekzeilen schoon en goed bevestigd, geen water in de boot, boot goed op slot, etc), ook wanneer deze (nog) niet op de eigen plek ligt. We gaan hier weer op toezien.

Als het te gek wordt krijgt u conform het H.R. een gele kaart. Bij herhaling raakt u mogelijk uw ligplaats kwijt. Laat het dus niet zover komen!