Naar aanleiding van ons bericht, om uw boot te verplaatsen i.v.m. de werkzaamheden aan de kademuur van de Molenlaan, willen wij u er op wijzen dat dit vóór 14 oktober moet zijn geregeld.

Leden die een verzoek hebben gedaan, om hun boot tijdelijk elders te mogen afmeren, hebben inmiddels van ons een toewijzing voor een plek ontvangen. Dit betekent voor gebruikers van onze overige ligplaatsen, dat zij tot de ontdekking kunnen komen dat er tijdelijk een andere boot op hun plek ligt.

Over de einddatum is ons nog niets bekend. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond en dit aan ons kenbaar is gemaakt, zullen wij u hierover berichten. Hierna kunnen de boten weer terug naar de eigen ligplaatsen.

Namens het bestuur hartelijk dank voor uw medewerking.