De gemeente Voorschoten is voornemens half oktober 2013 de kademuur van de Molensloot te renoveren. Het betreft de kademuur vanaf het centrum tot aan de Prof. Asserlaan (ligplaatsen 1 t/m 56). De renovatie bestaat uit het reinigen en het voegen van de kademuur. In opdracht van de gemeente gaat metselbedrijf Zwaan BV de werkzaamheden uitvoeren.

Ligplaatshouders worden derhalve verzocht hun boot voor die tijd weg te halen. Voor boten die nog niet naar de winterstalling kunnen, zijn er een beperkt aantal – door het bestuur aan te wijzen – plekken beschikbaar. Wilt u hiervan gebruik maken, dan vernemen wij dit graag uiterlijk 28 oktober van u.

Indien u niet reageert, dan gaan we er vanuit dat u uw boot voor maandag 14 oktober kan onderbrengen in de winterstalling, of elders heeft onder gebracht.

Houdt u er rekening mee dat als uw boot niet weg is van de ligplaats, deze door de aannemer zal worden verwijderd. Dit gebeurd doorgaans niet zo secuur als u zelf zou doen, dus laten we met z’n allen regelen dat de aannemer aan de slag kan zonder problemen.

Alvast onze dank voor uw medewerking.