Door het aanstaande afscheid van een van onze bestuursleden, is er een vacature ontstaan. Deze plek willen we graag opvullen met een van onze leden. Mocht u interesse hebben, dan horen wij dat als bestuur natuurlijk graag.

In het verleden hebben verschillende leden aangegeven dat zij wat voor de vereniging willen betekenen. Daar dit al wat langer geleden is, en persoonlijke omstandigheden mogelijk zijn gewijzigd, vragen wij daarom nogmaals te reageren.

De mogelijke werkzaamheden in het bestuur, zoals die nu zijn verdeeld, kunnen veranderen. Zo krijgt een nieuw bestuurslid ook wat ruimte om zijn of haar taak in te vullen. Bestuursvergaderingen zijn meestal per zes weken, tenzij er tussentijdse noodzaak is om bij elkaar te komen. De verdere benodigde tijd is afhankelijk van de taken die het bestuurslid heeft. Van november tot en met maart gebeurt er niet veel. De overige maanden is het gemiddeld niet meer dan een uur per week.
De taakgebieden zoals we die nu kennen, zijn:
• Secretariaat
• Financiële administratie
• Leden administratie
• Uitgifte en beheer van ligplaatsen
• Automatisering (ledenadministratie, website, vraagbaak voor overig bestuur)
• Havenbeheer (controle ligplaatsen, controle boten, controle walkanten en oevers)
Als u besluit om te reageren, vermeldt u dan ook welke uw interessegebied(en) zijn.

Graag zien wij uw reactie vóór 1 januari 2024 tegemoet. Deze kunt u per mail melden bij het secretariaat op secrwvv@gmail.com