Op dinsdag 9 april 2024 houden wij onze jaarlijkse ALV. Onze leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd.
Deze vindt plaats in het Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4, Voorschoten.
Al onze leden worden uitgenodigd per mail, met de benodigde stukken als bijlage.