Helaas kunnen we hierover kort zijn. Die zijn er niet!

Zoals eerder hier vermeldt, liggen de werkzaamheden sinds half mei stil. Het betreft een geschil tussen de gemeente Voorschoten en Hoogheemraadschap Rijnland. Onze vereniging is hierin geen partij. Hoe lang deze impasse voortduurt, is op dit moment helaas niet te zeggen…