Het bestuur heeft de heer Joop Hilgersom bereid gevonden om de taak van secretaris waar te nemen die was vrijgekomen door het overlijden van Jaap de Vries. Het gaat hierbij om de periode tot aan de volgende ALV waar een nieuwe secretaris gekozen/benoemd zal worden.