In het Huishoudelijk Reglement is een paragraaf toegevoegd, zoals goedgekeurd in de laatste ledenvergadering van 5 april. U kunt de nieuwe versie vinden onder het kopje ‘Vereniging’