Nadat men gisteren de uitgegraven haven heeft laten vollopen met water, is vandaag begonnen met het afgraven van de oude dijk, waardoor er een on-onderbroken watervlakte ontstaat. Dit afgraven duurt tot eind van de week.

Het afmaken van de steigers zal na de bouwvakvakantie plaastsvinden.
( 5 augustus t/m 23 augustus ) De exacte planning hiervan is nu nog niet bekend.