Vernieuwing haven ‘de Kom’ uitgesteld

Beste Leden,

De gemeente, de aannemer en het bestuur hebben gekeken naar de planning van en de benodigde tijd voor de werkzaamheden betreffende het haventje in de Kom, gelegen aan de Professor Boerhaveweg. Daar de tijd steeds krapper wordt richting vaarseizoen, heeft het bestuur besloten de werkzaamheden pas na het vaarseizoen uit te laten voeren. Helaas is het niet gelukt dit voor het vaarseizoen rond te krijgen, zoals de bedoeling was.

We verzoeken bij deze dan ook de leden die hun boot tijdelijk op een andere ligplaats hebben afgemeerd, deze weer terug te varen naar de eigen ligplaats.
Wij danken u voor uw medewerking.