lidmaatschap

Aanmelden
Voor het aanmelden als lid svp het aanmeldformulier volledig invullen en zowel digitaal verzenden als ook de papieren versie (dit in verband met de handtekening) bij de penningmeester retourneren. Digitaal via de button in het formulier, fysiek naar het adres vermeld op het formulier.

De eerste betaling (inschrijfgeld € 25,– en contributie € 15,–) dient u zelf over te maken op het bankrekeningnummer als vermeld op het formulier. Na ontvangst van de betaling komt u op de wachtlijst. Deze wachtlijst wordt niet wekelijks vernieuwd, de laatste datum van vernieuwing staat boven aan de lijst vermeld.

U komt onderaan de wachtlijst. Gezien de lengte van de lijst moet u rekening houden met een wachttijd van minstens 4-5 jaar. Bij uitgifte van een ligplaats bent u éénmalig 100€ borg verschuldigd.
aanmeldformulier
meeste recente wachtlijst

Doorgeven van wijzigingen
Voor het doorgeven van wijzigingen in adres, telnr. of mailadres graag onderstaand formulier invullen
wijzigingsformulier

Invullen van een incasso-machtiging
machtigingsformulier


Tarieven 2016
Contributie €   15,00
Liggeld tot 6,25 meter €   85,00
Liggeld vanaf 6,25 meter € 120,00
Borg (éénmalig) € 100,00

Bankrekeningnummer van de vereniging
Het nummer is NL23 INGB 0678 6644 71 ten name van Watersport Vereniging Voorschoten.